Myllykosken rannalla - ammoisina aikoina

Nurmijärven kunnalliset ry JHL067 Historiaa

Historia

Nurmijärven kunnalliset JHL 067 historiaa..

Perustettu 6.4.1941 Nurmijärven kunnan viran ja toimenhaltijain nimellä.

Toimikunnan perustajajäsenet olivat: Puheenjohtaja Vilho Vainio, varapuheenjohtaja J.A.Lehto, Sihteeri

Lauri Hakanen, rahastonhoitaja/jäsenkirjuri Viljo Penttilä. Muita jäseniä olivat Arvo Ilola, Sigrid Riepponen, Aili Lehikoinen, Yrjö Rinne ja Vihtori Penttilä.

Perustetussa yhdistyksessä oli kesäkuussa 1941 yhteensä 49 jäsentä. Sota kuitenkin vaikeutti tällöin toimintaa kun noin puolet jäsenistöstä oli palveluksessa. Ensimmäiset palkankorotusvaateet kuintenkin esitettiin ja osin toteutettiinkin vielä samana vuonna.

Toimintaa 1941-1978

Merkittävä työpaikkojen luoja oli 40-luvulla perustettu Nurmijärven kunnallinen sähkölaitos viisine sahoineen. Jo tällöin oli Helsingin läheisyydestä johtuen muuttoliike voimakasta Nurmijärven suuntaan. Tämä aiheutti osaltaan kunnallisten palveluiden ja sitä kautta myös henkilöstön lisäystarpeita. Henkilöstömäärän jatkuva lisäys toi jäseniä myös ammattiyhdistykseen.

Yhdistyksen toiminnan alkuvuosina työnantaja suhtautui ammattiyhdistystoimintaan nihkeästi ja esimerkiksi palkkaneuvotteluissa työnantaja pyrki sanelemaan yksipuolisesti ehtonsa. Vuonna 1945 palkkaneuvottelut kiristyivät jo lakon uhan alle, mutta viime hetkellä valtuusto taipui henkilöstöä tyydyttävään ratkaisuun. 20.6.1946 valtuusto jo hyväksyi Nurmijärven kunnan virkailijan sekä työntekijöitä koskevan ensimmäisen työehtosopimuksen, vuosilomasäännön, eläkesäännön sairausajan palkkaa ja hautausavustusta koskevan säännön. Tämän jälkeen työehtosopimusta uusittiin lähes vuosittain aina 60-luvun lopulle asti. Lukuisia parannuksia työsopimuksen ehtoihin saatiin aikaiseksi, joihin suurimpana edesauttajana oli Nurmijärven kunnan viran-ja toimenhaltijat r.y. Yhdistys on sen toiminnan alkuajoista lähtien ollut järjestämässä aktiivisesti monenlaista huvi- ja vapaa-ajan toimintaa jäsenistölleen. Huvitoimikunta järjesti mm. iltamia, pikkujouluja, teatteri- ja musiikkiesityksiä sekä matkoja ja retkiä. Jäsenistö on aina ottanut osaa joukolla näihin tilauksiin.

Pitkäaikaisia toimijoita yhdistyksessä vuosina 1941-1970 olivat mm. Lauri Bergman ja Eino Uusikari puheenjohtajana ja sihteerinä, Simo Penttilä sihteerinä, Sirkka Ruoho ja Matti Valajärvi rahastonhoitajina.

Jäsenmäärä vuoden 1978 lopussa oli jo 129. Ammattialoja olivat mm. Nurmijärven kunnan sähkölaitoksen, rakennuspuolen ja teiden kunnossapitopuolen työntekijät, kunnansairaalan ja kunnalliskodin osastoapulaiset, keittiöapulaiset, osa koulujen keittäjistä ja siivoojista sekä osa palomiehistä, maatilan työntekijöistä ja talonmiehistä.

JHL067 jäseniä löytyy kaikista kolmesta työehtosopimuksesta, KVTES, TTES, TS. Ammattiosastoomme kuuluu mm. Aleksia liikelaitoksen  siivous ja ruokapalvelun työntekijöitä eli yhdistelmätyöntekijöitä, palveluvastaavia, esimiehiä sekä henkilöstösihteereitä, toimialasihteereitä, palvelusihteereitä,kiinteistönhoitajia, rakennusammattimiehiä,liikuntapaikkahoitajia, varhaiskasvatuksen työntekijöitä, lastentarhanopettajia, lastenhoitajia, toimitilahuoltajia, oppilasohjaajia, koulunkäynninohjaajia, nuorisotyöntekijöitä. Puutuuko sinun ammattinimike?  Ota yhteyttä ja päivitetään sivulle.