Hallitus

Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa (ei heinäkuu).

Sääntökirja

10§  2.a. Yhdistyksen jäsen voi tehdä ehdotuksia yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi joko etukäteen yhdistyksen hallitukselle tai kokouksessa,jolloin hallituksen on se oman lausuntonsa ohella valmisteltava  seuraavaan kokoukseen.Jos asia on kiireellinen, se voidaan yhdistyksen päätöksellä käsitellä ja päättää heti,ellei yhdistyslaki toisin määrää.Tälläinen asia on kuitenkin mikäli mahdollista ilmoitettava puheenjohtajalle ennen kokouksen alkua

Seuraava hallituksen kokous on 2.12.2021 Sammontie + Teams. 

Tämän jälkeen klo 18 jäsenkokous, puheenjohtajan valinta, Sammontie.


JHL067 HALLITUS

Irina Niinikoski                         Puheenjohtaja                                    +358440871880         

irinaniinikoski@gmail.com                                                                                                                                                                      

Liisa Poikonen                          Vara-puheenjohtaja

liisa.poikonen@saunalahti.fi

Pia Vannesluoma                      Sihteeri   

pia.vannesluoma@gmail.com                                                                       

Mariette Rahijärvi                   Taloudenhoitaja                                    +35840317 4575

mariette.rahijarvi@nurmijarvi.fi

Taina Karjalainen                    Jäsenasiainhoitaja/opintosiheeri      +35804630 3549

jhl067jassari@outlook.com

Tanja Soininen-Ruoho 

tanjasoininen@outlook.com

Tiina Koivalo 

tiina.koivalo@gmail.com